VPS GPU

VPS GPU

server
MÁY CHỦ A1
9,000,000 VND/3th
 • 40 vCPU
 • 160GB RAM
 • 2TB SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí 10 IP
 • Hỗ trợ chia nhiều VPS
Giá duy trì dịch vụ
MÁY CHỦ A2 - CẬN CAO CẤP
17,000,000 VND/3th
 • Cấu hình CPU GOLD
 • 80 vCPU
 • 64GB RAM
 • 2TB SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí 10 IP
 • Hỗ trợ chia nhiều VPS
 • Hợp đồng, tax đầy đủ
Giá duy trì dịch vụ
MÁY CHỦ A3 - CAO CẤP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
22,000,000 VND/3th
 • Cấu hình CPU GOLD
 • 80 vCPU
 • 256GB RAM
 • 4TB SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí 10 IP
 • Hỗ trợ chia nhiều VPS
 • Hợp đồng, tax đầy đủ
Giá duy trì dịch vụ
bg bottom
bg bottom mb